لودر تصویر
 • تلفن تماس :۶۶۱۲۹۰۵۹ (021)
در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید !

اهداف ما:

چشم انداز

دورنمای ده ساله ما بر اساس افق ۱۴۰۴، رساندن جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی است که برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری و تبدیل آن به ثروت آفرینی باشد.

بیانیه ماموریت

 • فراهم آوردن بستر توسعه کارآفرینی و رونق اقتصادی
 • معرفی دستاوردها و فناوری های علمی نوین
 • توسعه سازوکار بکارگیری فناوری های بومی کشور
 • افزایش آگاهی عمومی نسبت به جدیدترین دستاوردهای علمی
 • تحقق شعار کاهش فاصله ایده و اجراء (دانش و صنعت)

اهداف

 • تاکید بر جنبش نرم افزاری و رشد پرشتاب اقتصادی
 • سرمایه گذاری بر ظرفیت و توانمندی نخبگان، مخترعان، کارآفرینان و ایده پردازان
 • جذب مشارکت های دولتی و غیر دولتی در راستای تحقق تجاری سازی و کارآفرینی

 

سیاست ها

 • ارتقاء موسسه به مجموعه ای کانونی از قشر نخبه، مخترع، کارآفرین و ایده پرداز
 • هدایت فناوری ها و نوآوری ها به سمت تجاری سازی و ثروت آفرینی
 • حمایت از دستاوردهای علمی نخبگان ایران اسلامی
 • بهبود و گسترش زیرساخت های توسعه فناوری
 • ایجاد بستر توسعه مشارکتی فناوری ها در کشور